Luna रसायन स्वागत छ! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

न्यूक्लियोसाइड

1
2
1
सिरियल नं। उत्पादनहरु को नाम CAS नं। वर्गीकरण
1 N1-Methylpseudouridine 13860-38-3 न्यूक्लियोसाइड
2 Pseudouridine 1445-07-4 न्यूक्लियोसाइड
3 3′-O-Methylguanosine 10300-27-3 न्यूक्लियोसाइड
4 2′-Deoxyadenosine 958-09-8 न्यूक्लियोसाइड
5 2'-Deoxycytidine 951-77-9 न्यूक्लियोसाइड
6 2'-Deoxyuridine 951-78-0 न्यूक्लियोसाइड
7 2'-Deoxyguanosine 961-07-9 न्यूक्लियोसाइड
8 2,2'-O-Cyclouridine 3736-77-4 न्यूक्लियोसाइड
9 2'-O-Methyluridine 2140-76-3 न्यूक्लियोसाइड
10 2'-Deoxythymidine- 5'- monophosphate disodium नुन 33430-62-5 न्यूक्लियोसाइड
11 2'-Deoxyuridine -5'-monophosphatedisodium नुन 42155-08-8 न्यूक्लियोसाइड
12 2'-Deoxyguanosine- 5'-monophosphate disodium नुन 33430-61-4 न्यूक्लियोसाइड
13 2′-Deoxyadenosine -5′-monophosphate सोडियम नुन 2922-74-9 न्यूक्लियोसाइड
14 2′-Deoxyadenosine -5′-monophosphate मुक्त एसिड 653-63-4 न्यूक्लियोसाइड
15 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphatefree एसिड 1032-65-1 न्यूक्लियोसाइड
2
सिरियल नं। उत्पादन को नाम CAS नं। वर्गीकरण
16 5′-Guanylic एसिड, 7-मिथाइल-, 1H-imidazol-1-ylphosphonic एसिड, disodium नुन संग monoanhydride 852155-68-1 न्यूक्लियोसाइड
17 N7- मिथाइल- Guanosine-5'-triphosphate-5'-Guanosine 62828-64-2 न्यूक्लियोसाइड
18 Guanosine-5'-triphosphate-5'-Guanosine 6674-45-9 न्यूक्लियोसाइड
19 N7- मिथाइल- Guanosine-5'-triphosphate-5'-Adenosine 62828-63-1 न्यूक्लियोसाइड
20 Guanosine-5'-triphosphate-5'-Adenosine 10527-47-6 न्यूक्लियोसाइड