Luna रसायन स्वागत छ! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

आर एण्ड डी प्रयोगशाला

सिंहावलोकन

Chiral संश्लेषण (संकल्प र असममित संश्लेषण, उत्प्रेरक र एंजाइम)

Enantiomers को चुनिंदा रूपान्तरण (प्रयोग योग्य कन्फिगरेसनमा बेकार कन्फिगरेसन रूपान्तरण)

गैर-उल्लंघन प्रक्रिया विकास

अशुद्धता पहिचान (TOF, GC-MS, LC-MS, NMR)

Mutagenic अशुद्धता अनुसन्धान

मौलिक अशुद्धता अनुसन्धान (ICP-MS)

overview1
overview2
overview3
overview5

विश्लेषणात्मक उपकरण

Analytical-apparatus1
Analytical-apparatus4
Analytical-apparatus2
Analytical-apparatus5
Analytical-apparatus3
Analytical-apparatus6

प्रक्रिया सुरक्षा प्रयोगशाला

Process-Safety-Lab1
Process-Safety-Lab2
Process-Safety-Lab3

रासायनिक प्रयोगशाला

Chemical-Lab1
Chemical-Lab2
Chemical-Lab3
Chemical-Lab4